Công nghiệp Tin tức

Ngành công nghiệp khuôn mẫu dẫn đầu thế giới về giá trị đầu ra

2020-05-10
Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, ngành công nghiệp khuôn và khuôn của Trung Quốc đã cải thiện và phát triển nhanh chóng. Nói chung, sự phát triển của công nghệ thiết kế và sản xuất khuôn ở Trung Quốc đã trải qua giai đoạn phôi thai của sản xuất xưởng thủ công, phát triển nhanh chóng sản xuất công nghiệp, giai đoạn cạnh tranh sản phẩm và giai đoạn cạnh tranh thương hiệu của sản xuất hiện đại.Với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô hơn 20%, số lượng doanh nghiệp chết và sản phẩm chết vào lĩnh vực ô tô đã tăng đáng kể so với năm trước. Các doanh nghiệp ô tô cũng đưa ra các yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm chết, khiến các doanh nghiệp chết tăng cường cải tiến và không ngừng nâng cao trình độ. Đồng thời, do sự tăng trưởng đáng kể của xuất khẩu chết, nó cũng thúc đẩy đáng kể sự cải thiện mức độ chết.Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia, tổng giá trị sản lượng của ngành khuôn của Trung Quốc đã tăng từ 136,731 tỷ nhân dân tệ năm 2010 lên 250,994 tỷ nhân dân tệ năm 2017. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2010-2016, sản lượng khuôn của Trung Quốc đã biến động. Năm 2016, sản lượng khuôn của Trung Quốc là khoảng 17,23 triệu bộ, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Thay đổi xu hướng giá trị sản xuất công nghiệp của ngành công nghiệp khuôn mẫu trong giai đoạn 2010-2017Theo báo cáo phân tích của Trung Quốc Dự báo triển vọng phát triển ngành công nghiệp khuôn mẫu và hoạch định chiến lược đầu tư do Viện nghiên cứu công nghiệp triển vọng ban hành, có khoảng 30.000 nhà máy sản xuất khuôn và khoảng 1 triệu nhân viên tại Trung Quốc. Năm 2016, tổng doanh số khuôn mẫu tại Trung Quốc đạt 180 tỷ nhân dân tệ. Từ năm 2013 đến 2015, tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm của tổng doanh số bán khuôn và khuôn tại Trung Quốc đạt 6,1%. Ước tính, tổng doanh số của khuôn và khuôn tại Trung Quốc sẽ đạt 200 tỷ nhân dân tệ vào năm 2018 và 218,8 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020.Dự báo về xu hướng tổng doanh số của các khuôn và khuôn tại Trung Quốc từ 2013 đến 2020Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc và Ý là những nhà sản xuất khuôn ép và khuôn dập hàng đầu thế giới. Trong số đó, giá trị sản lượng khuôn của Trung Quốc là cao nhất thế giới. So sánh và phân tích sự phân phối của thị trường die tại các quốc gia sản xuất die lớn trên thế giới, nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô là lớn nhất, chiếm khoảng 34%; nhu cầu của ngành điện tử khoảng 28%; nhu cầu của ngành CNTT là khoảng 12%; nhu cầu của ngành công nghiệp gia dụng là khoảng 9%; nhu cầu của ngành công nghiệp tự động hóa là khoảng 4%; nhu cầu của ngành công nghiệp bán dẫn khoảng 4%; và nhu cầu của các ngành công nghiệp khác là khoảng 9%.Mặc dù ngành công nghiệp khuôn và chết của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh, nhưng nó vẫn không thể đáp ứng nhu cầu phát triển ngành sản xuất của Trung Quốc do khoảng cách lớn về độ chính xác, tuổi thọ, chu kỳ sản xuất và công suất so với các nước công nghiệp tiên tiến và quốc tế. Đặc biệt là trong lĩnh vực chính xác, lớn, phức tạp và có tuổi thọ cao, nhu cầu vẫn còn thiếu. Do đó, một số lượng lớn hàng nhập khẩu là cần thiết hàng năm.